Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe ô tô, hay có cách gọi khác là bảo hiểm bắt buộc, hoặc bảo hiểm bắt buộc là một trong những giấy tờ không thể thiếu khi chủ xe ô tô tham gia giao thông trên đường.

Nhằm mang lại sự hiểu biết đúng đắn hơn về quyền lợi khi khách hàng tham gia bảo hiểm TNDS  của chủ xe ô tô của bảo hiểm bưu điện  (PTI). sau đây xin được phép tóm tắt quyền lợi, cũng như phí bảo hiểm TNDS  của từng loại xe thông dụng sau:

Đối tượng bảo hiểm 

Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Thiệt hại ngoài hợp đồng về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.

Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.

Mức trách nhiệm bảo hiểm 

Mức trách nhiệm bảo hiểm là số tiền tối đa doanh nghiệp bảo hiểm có thể phải trả đối với thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản của bên thứ ba và hành khách do xe cơ giới gây ra trong mỗi vụ tai nạn xảy ra thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm. Cụ thể như sau:

Mức trách nhiệm về người : 150trđồng/người/vụ

Mức trách nhiệm về tài sản : 100trđồng/vụ

II – Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự : 

[table id=phi-tnds /]

Lưu ý: Khi khách hàng tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe ô tô của bảo hiểm bưu điện, quý khách hàng sẽ được cấp giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử qua email, tin nhắn mà không cần đến trực tiếp công ty bảo hiểm để nhận bản cứng giấy chứng nhận.

Bảo Hiểm Bưu Điện – PTI

  • Top 3 Bảo Hiểm Uy Tín Nhất Việt Nam 2020.
  • Dịch Vụ Chuyên Nghiệp.
  • Hơn 20 năm kinh nghiệm
  • Doanh nghiệp số 1 về bảo hiểm xe cơ giới.

Cung cấp các loại bảo hiểm doanh nghiệp, bảo hiểm cá nhân như:

PTI Phú Mỹ Hưng

  • Đơn vị xuất sắc toàn diện 2020
  • Top 2 về doanh thu bảo hiểm XCG PTI
  • Top 4/52 đợn vị thành viên PTI

bảo hiểm ôtô, xe máy, bảo hiểm nhà, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm du lịch & bảo hiểm sức khỏe…