Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu của PTI là một giải pháp nhằm chia sẻ rủi ro với khách hàng, giúp khách hàng yên tâm hơn về mặt tài chính khi có tổn thất xảy ra trong quá trình vận chuyển.

Quá trình vận chuyển hàng hóa từ việt nam ra nước ngoài hay từ nước ngoài về việt nam đều có thể gặp những rủi ro mà doanh nghiệp không thể lường trước được. Vì vậy chúng ta nên tham gia bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, để đảm bảo An Tâm hơn trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

Đối tượng bảo hiểm

 • Hàng hóa vận chuyển từ Việt Nam đến các nước trên thế giới.
 • Hàng hóa vận chuyển từ các nước trên thế giới về Việt Nam.

Loại trừ:

 • Bản chất tự nhiên của hàng hóa (ẩn tỳ, nội tỳ);
 • Rò rỉ, hao hụt thông thường của hàng hóa;
 • Đóng gói sai quy cách;
 • Chậm chễ hành trình, mất thị trường;
 • Tàu ko có khả năng đi biển;
 • Thiếu thốn tài chính của người vận chuyển.
 • Hành động cố ý của người được bảo hiểm.

Phạm vi bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu:

Điều kiện A

 1. Cháy, nổ
 2. Tàu thuyền bị chìm, đắm, lật úp
 3. Phương tiện vận chuyển trên bộ lật đổ, trật bánh, rơi
 4. Phương tiện vận chuyển đâm va với bất cứ vật gì trừ nước
 5. Dỡ hàng tại cảng lánh nạn
 6. Tàu thuyền bị chìm, đắm, lật úp
 7. Hy sinh tổn thất chung
 8. Tổn thất chung & chi phí cứu hộ
 9. Trách nhiệm đâm va hai bên cùng có lỗi
 10. Động đất, núi lửa phun, sét đánh
 11. Nước biển, sông, hồ tràn vào nơi chứa hàng
 12. Tổn thất toàn bộ kiện hàng rơi khỏi tàu khi xếp dỡ
 13. Hàng bị cuốn trôi xuống biển
 14. Cướp biển
 15. Manh động của thủy thủ đoàn
 16. Các rủi ro khác ( mất tích, giao thiếu hàng, mất cắp, vỡ, bể hàng…)

Điều kiện B

 1. Cháy, nổ
 2. Tàu thuyền bị chìm, đắm, lật úp
 3. Phương tiện vận chuyển trên bộ lật đổ, trật bánh, rơi
 4. Phương tiện vận chuyển đâm va với bất cứ vật gì trừ nước
 5. Dỡ hàng tại cảng lánh nạn
 6. Tàu thuyền bị chìm, đắm, lật úp
 7. Hy sinh tổn thất chung
 8. Tổn thất chung & chi phí cứu hộ
 9. Trách nhiệm đâm va hai bên cùng có lỗi
 10. Động đất, núi lửa phun, sét đánh
 11. Nước biển, sông, hồ tràn vào nơi chứa hàng
 12. Tổn thất toàn bộ kiện hàng rơi khỏi tàu khi xếp dỡ
 13. Hàng bị cuốn trôi xuống biển

Điều kiện C

 1. Cháy, nổ
 2. Tàu thuyền bị chìm, đắm, lật úp
 3. Phương tiện vận chuyển trên bộ lật đổ, trật bánh, rơi
 4. Phương tiện vận chuyển đâm va với bất cứ vật gì trừ nước
 5. Dỡ hàng tại cảng lánh nạn
 6. Tàu thuyền bị chìm, đắm, lật úp
 7. Hy sinh tổn thất chung
 8. Tổn thất chung & chi phí cứu hộ
 9. Trách nhiệm đâm va hai bên cùng có lỗ

Bảo Hiểm Bưu Điện – PTI

 • Top 3 Bảo Hiểm Uy Tín Nhất Việt Nam 2020.
 • Dịch Vụ Chuyên Nghiệp.
 • Hơn 20 năm kinh nghiệm
 • Doanh nghiệp số 1 về bảo hiểm xe cơ giới.

Cung cấp các loại bảo hiểm doanh nghiệp, bảo hiểm cá nhân như:

PTI Phú Mỹ Hưng

 • Đơn vị xuất sắc toàn diện 2020
 • Top 2 về doanh thu bảo hiểm XCG PTI
 • Top 4/52 đợn vị thành viên PTI

bảo hiểm ôtô, xe máy, bảo hiểm nhà, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm du lịch & bảo hiểm sức khỏe…