Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc PTI Phú Mỹ Hưng
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc PTI

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc điều kiện các Doang Nghiêp, Cá Nhân, Tổ Chức có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ phải có trong hoạt động sản xuất.

Theo nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 quy định về việc tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với các Doang Nghiêp, Cá Nhân, Tổ Chức có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. Được quy định tại phụ lục II ban hành theo nghị định số 79/2014/NĐ-CP.

Đối tượng bảo hiểm

Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo; máy móc thiết bị; các loại hàng hóa, vật tư, tài sản khác.

Phạm vi bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

 • Cháy, nổ.
 • Chi phí cứu hỏa và chi phí dập lửa khác.
 • Chi phí dọn dẹp hiện trường.

Nghị định số 23/2018/NĐ-CP 

Hình thức bồi thường 

  • Sửa chữa tài sản bị thiệt hại
  • Thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác
  • Trả tiền bồi thường

Hồ sơ yêu cầu bồi thường

  •  Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm
  • Hợp đồng bảo hiểm
  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản xác nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy
  • Biên bản giám định của DNBH hoặc người được DNBH ủy quyền
  • Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoặc cơ quan có thẩm quyền khác hoặc các bằng chứng  chứng minh tổn thất
  • Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại

Bảo Hiểm Bưu Điện – PTI

 • Top 3 Bảo Hiểm Uy Tín Nhất Việt Nam 2020.
 • Dịch Vụ Chuyên Nghiệp.
 • Hơn 20 năm kinh nghiệm
 • Doanh nghiệp số 1 về bảo hiểm xe cơ giới.

Cung cấp các loại bảo hiểm doanh nghiệp, bảo hiểm cá nhân như:

PTI Phú Mỹ Hưng

 • Đơn vị xuất sắc toàn diện 2020
 • Top 2 về doanh thu bảo hiểm XCG PTI
 • Top 4/52 đợn vị thành viên PTI

bảo hiểm ôtô, xe máy, bảo hiểm nhà, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm du lịch & bảo hiểm sức khỏe…